logo
DAV INTERNATIONAL SCHOOL, KHARGHAR
Affiliated to Central Board of Secondary Education (CBSE)
Latest News  
 
PTA Members List  

D. A. V. INTERNATIONAL SCHOOL, KHARGHAR

PTA MEMBER LIST (2018-2019)

CLASS

TEACHER REPRESENTATIVE

PARENT REPRESENTATIVE

E-MAIL ADDRESS

Principal

Ms. Seema Maindiratta

 

 

Nur

Ms. Munira Shikora

K Sri Priya

kspriya26@rediffmail.com

Jr.KG.

Ms. Manisha Lakhani

Mrs. Verunika Sorte

verunika.sorte@rediffmail.com

Sr.KG.

Ms. Shireesha A

Mr. Nishant Chaudhary

nishantchaudhary06@gmail.com

I

Ms. Poonam Kohli

Mrs. Geeta R Mane

manegeeta05@gmail.com

II

Ms. Kavita Gole

Mr. Vinod Shravan Patil

vinodshravan.patil@gmail.com

III

Ms. Asha Papnai

Mrs. Kalpana V Chopade

chopadekalpana111@gmail.com

IV

Ms.Seema Raina

Mr. Chandrakant N Kamble

chandrakantkamble2011@gmail.com

V

Ms. Darshana Naik

Mrs. Vidya Pravin More

vidyatorne@gmail.com

VI

Ms. Atashi Roychoudhury

Mrs. Rajshree R Autade

rautade14@gmail.com

VII

Ms. Pratima Saini

Mrs. Amresh Singh

amishasingh1507@gmail.com

VIII

Ms. Madhumita Hazari

Mr. Sunil M. Shingte

sunilshingte@hotmail.com

IX

Ms. Lipi Bhattacharya

Ms. Neeta Bhattacharya

neeta_bhatta@yahoo.in

X

Ms. Tapati Dey

Mr. Mohan Krishnan

krishnan2007mohan@gmail.com

XI

Ms. Deepika Singal

Ms. Babitha Ganiga

nagaraj9@hotmail.com

XII

Ms. Suchitra Kamat

Mrs. Pratibha Verma

pratibha.gkg1@gmail.com

 

 

 

 

 

CHAIR PERSON

Ms. Seema Maindiratta

PRINCIPAL

 

VICE CHAIR PERSON

Mr. Mohan Krishnan

PARENT

 

SECRETARY

Ms. Pratima Saini

TEACHER

 

JOINT SECRETARY

Mrs. Vidya Pravin More

PARENT

 

JOINT SECRETARY

Mrs. Rajshree R Autade

PARENT